January 2022

January 2, 2022 - 2nd Sunday of Christmas C

January 6, 2022 - Epiphany

January 9, 2022 - 1st Sunday of Epiphany C (Baptism of our Lord)

January 16, 2022 - 2nd Sunday of Epiphany C

January 23, 2022 - 3rd Sunday of Epiphany C

January 30, 2022 - 4th Sunday of Epiphany C